Ubezpieczenia OCP

Korzyści z posiadania ubezpieczenia OCP

Przewoźnik, który wykonuje pracę zarobkową, polegającą na przewożeniu towarów, zarówno w kraju, jak i za granicą, powinien ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OCP nie należy do obowiązkowych wymogów, jakimi legitymuje się przedsiębiorca. Warto jednak skorzystać z zakupienia tej formy ochrony, zwłaszcza, że klienci firm przewozowych zwracają na nie uwagę.

Korzyści z posiadania ubezpieczenia OCP są wieloaspektowe. Polisa zabezpiecza przed skutkami źle wykonanej umowy. Jeśli w czasie transportu zaszła okoliczność kradzieży, zniszczenia przewożonego ładunku, opóźnień w dostarczeniu zamówienia, przewoźnik i klienci korzystający z usług danej firmy, mają prawo ubiegać się o odszkodowanie. Bezpieczeństwo i zadowolenie klientów są priorytetowymi wartościami, dlatego przewoźnicy, którzy nie skorzystali z ubezpieczenia, tracą klientów.

Uzyskanie odszkodowania nakłada na przewoźników szereg obowiązków. Kierowca powinien działać w sposób przemyślany, gwarantujący właściwe zabezpieczenia ładunków. Podejrzenie, że powstała szkoda może stanowić wynik niedbalstwa, może stanowić przyczynę problemów z uzyskaniem odszkodowania. Pozytywnym kierunkiem działalności firm ubezpieczeniowych jest pojawienie się towarzystw, które gwarantują odszkodowanie za powstałą szkodę, nawet w sytuacjach, wskazujących na winę kierowcy.

Rodzaje OCP

Wśród polis, obejmujących odpowiedzialność cywilną przewoźników, wyróżnia się:

– OCP krajowe, oparte na akcie prawnym, obowiązującym na terytorium Polski, jakim jest Prawo przewozowe,

– OCP międzynarodowe, oparte na Konwencji CMR – Międzynarodowym liście przewozowym , dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy przewozowej.

Przed sfinalizowaniem umowy na wykonanie usługi transportowej, klient ma prawo zażądać od przewoźnika okazanie polisy OCP. Jest to istotne, bowiem żaden ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za uszkodzony towar, jeśli przewoźnik nie posiada takiej polisy. Warto również zwrócić uwagę na terminowe opłacanie składek i zasięg terytorialny ubezpieczenia.

Równie ważna jest lista wyłączeń, które nie wchodzą w zakres ubezpieczenia podstawowego. Firmy ubezpieczeniowe najczęściej wymieniają przypadki używania pojazdów niesprawnych, prowadzenia samochodów w stanie nietrzeźwym, błędne przekazanie ładunku nieuprawnionym osobom, ukrytych wad przewożonych towarów oraz konfiskatę mienia na skutek zachowań niezgodnych z prawem.

Koszty zawarcia ubezpieczenia

Wysokość składek zależna jest od obrotów firmy przewozowej. Większe obroty powodują wzrost składki ubezpieczeniowej. Pod uwagę brane są również wysokości sum gwarancyjnych firmy oraz wartość ładunków, jakie sa dostarczane klientom.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe określają wysokość franszyzy redukcyjnej, będącej udziałem przewoźnika w pokrywaniu odszkodowania za poniesione szkody.

Przewożenie materiałów niebezpiecznych ADR często nie podlega ubezpieczeniu. Wyłączenie z oferty ubezpieczyciela podlegają żywe zwierzęta, leki, dzieła sztuki, elektronika, pieniądze, alkohol, itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *