Przewożenie zwierząt – o czym nie można zapomnieć

Zmiany w transporcie w obecnych czasach

Transport w naszym kraju rozwija się coraz prężniej, co widać po ilości samochodów na drodze. Transportować można dosłownie wszystko, nawet gaz do samochodów, ale także inne rzeczy jak żywność, która musi być przewożona w wyjątkowych warunkach lub też usługi polegające na transporcie żywych zwierząt. Szczególnie te ostatnie wymagają posiadania nie tylko odpowiedniej wiedzy w tym zakresie, ale także spełnienia wielu wymogów, określonych bardzo starannie przepisami prawa. Obowiązującymi wytycznymi, jak mowa o przewożeniu zwierząt, są przepisy Unii Europejskiej, bez względu na to, czy mowa o transporcie wewnątrz kraju czy też poza jego granice lub tak zwany tranzyt, czyli przejazd z ładunkiem przewożonych żywych zwierząt przez kraj. W związku z obowiązywaniem tych przepisów firmy zajmujące się świadczeniem tego typu usług muszą zadbać nie tylko o posiadanie stosownych zezwoleń, ale także o właściwe dostosowanie środków transportu.

Jak dbać o zwierzęta w czasie transportu

Transportując żywe zwierzęta należy pamiętać o ich bezpieczeństwie jak również zapewnić im humanitarne warunki przewozu. Odpowiednia wentylacja samochodów, którymi mają być one transportowane to jeden z ważniejszych aspektów, wymagający bardzo często dostosowania samochodów pod tym względem. Podczas jazdy zwierzęta obowiązkowo muszą mieć zapewniony dostęp do pożywienia i wody. Ponadto trzeba zadbać o to, aby nie zraniły się lub nie upadły. W tym celu stosuje się na przykład odpowiednie zagrody, w przypadku transportu bydła, które powinny być na tyle wąskie, aby uniemożliwić zwierzętom zbyt dużą możliwość ruchu, co może skończyć się upadkiem. Dlatego też najlepiej jest przewozić w jednej przyczepie zwierzęta zbliżone do siebie wielkością, jak również dobrze jest, aby były one tej samej płci. Dodatkowo konieczne jest robienie przerw w sytuacji gdy podróż ma trwać dłużej niż 8 godzin. Jeżeli zwierzęta mają być transportowane poza granice kraju, konieczne jest przygotowanie odpowiedniego planu podróży, uwzględniającego maksymalny czas jednego jej etapu jak również niezbędne w czasie jej trwania postoje.

O czym jeszcze należy pamiętać – dokumenty i pozwolenia

Nie można zapominać o tym, iż w czasie transportu zwierząt konieczne jest posiadanie wielu niezbędnych pozwoleń. Ukończenie kursu konwojenta zwierząt to wymóg dotyczący kierowcy. Wszystkie zwierzęta powinny także posiadać tak zwane paszporty handlowe, pozwalające jednoznacznie zidentyfikować dane zwierzę jak również świadectwo zdrowia w sytuacji, gdy zwierzęta mają być przewożone poza granice kraju. Konieczne jest także posiadanie stosownego świadectwa, zatwierdzającego dany pojazd jako środek do transportu żywych zwierząt. Ten zaś przed rozpoczęciem transportu podlega dokładnie dezynfekcji oraz przeglądowi, czy wszystkie znajdujące się na nim instalacje są w pełni sprawne. Wszystkie dokumenty powinny być okazywane w czasie transportu na każde życzenie organów, mających uprawnienia do ich kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *